Seiber-Ecosystem Ffyniannus

Home – Join Welsh

Eisiau Ymuno â’r Ecosystem?

Cofrestrwch gyda ni heddiw er mwyn ymuno â’r ecosystem a chael y diweddaraf yn rheolaidd gan Cyber Wales

 

Home – Map Welsh

Trosolwg o Ecosystem Cyber Wales

Mae ecosystem Cyber Wales wedi’i ffurfio o bedwar sector craidd, oherwydd credwn fod angen pob un o’r rhain er mwyn sicrhau gwir gydweithio a chynnydd.

BUSNES

Mae sefydliadau bach a mawr yn cyfrannu at seiber-ecosystem Cymru ac yn gweithio i gefnogi’r Strategaeth Seiberddiogelwch Genedlaethol i sicrhau mai’r Deyrnas Unedig yw’r lle mwyaf diogel i gynnal busnes yn y seiberofod, a’r nod a ddatganwyd gan Lywodraeth Cymru o fod yn hwb ar gyfer arbenigedd ar seiberddiogelwch yn y Deyrnas Unedig.

Cliciwch Yma i Ddarganfod Mwy

ACADEMIA

Mae Cymru ar flaen y gad ym maes addysg seiber gyda mentrau fel yr Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol (gan Brifysgol De Cymru!), Canolfan Cudd-Ymchwil Bygythiadau Seiber ym Mhrifysgol Abertawe a’r Ganolfan Ragoriaeth mewn Dadansosddeg Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cliciwch Yma i Ddarganfod Mwy

LLYWODRAETH

Nod Llywodraeth Cymru, sef Llywodraeth ddatganoledig Cymru, yw dod yn hwb ar gyfer seiberddiogelwch yn y Deyrnas Unedig, ac mae sawl Adran yn rhedeg mentrau i annog busnesau seiberddiogelwch i ysgogi twf, a hynny’n lleol a thrwy allforio.

Cliciwch Yma i Ddarganfod Mwy

SEIBERAMDDIFFYNIAD

Mae seiberdroseddu yn cael ei ymladd ar raddfa gwlad-gwladwriaeth gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, ar faes y gad gan Gydreolaeth Seiber y Lluoedd Arfog ac yn lleol gan Dimau Seiberdroseddu Unedau Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol a Heddluoedd

Cliciwch Yma i Ddarganfod Mwy

Home – Global Epic Welsh

Brand a Gydnabyddir ledled y Byd ym Maes Seiber

Cydnabuwyd yr amrywiaeth eang o weithgarwch seiberddiogelwch yng Nghymru, a dyfnder yr arbenigedd ar faes seiber sydd gennym yma, ar y llwyfan byd-eang. Mae Cyber Wales yn un o 14 aelod-sylfaenydd GlobalEPIC – sy’n acronym ar gyfer Global Ecosystem of Ecosystems Partnership in Innovation and Cybersecurity – sy’n dod â phrif gymunedau seiberddiogelwch y byd ynghyd, o 10 gwlad sy’n rhychwantu 3 chyfandir. Trwy amrywiol sefydliadau Cyber Wales, gall aelodau gyfathrebu a chydweithio’n uniongyrchol gyda miloedd o arbenigwyr seiber ym mhedwar ban byd.

Cliciwch Yma i Ddarganfod Mwy

Home – Join Form

Join the Ecosystem?

Register with us today to join the ecosystem and receive updates from Cyber Wales