Busnes

am Glystyrau Seiberddiogelwch Cymru

Mae clystyrau seiberddiogelwch yn grwpiau rhwydweithio anffurfiol o bobl a sefydliadau sy’n gweithio ym maes seiberddiogelwch neu sydd â diddordeb yn y maes. Mae gan y Clystyrau ddau nod:-

  • Helpu cwmnïau seiber i dyfu trwy gyfathrebu am fentrau a chyfleoedd masnachu, darparu llwyfan rhwydweithio er mwyn rhannu syniadau ac arfer gorau, annog cydweithio ac adnabod cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth.
  • Helpu sicrhau bod busnesau yn fwy cydnerth yn erbyn ymosodiadau seiber trwy feithrin gwybodaeth a sgiliau seiberddiogelwch a gwneud Cymru yn hwb ar gyfer arbenigedd ar seiberddiogelwch yn Ewrop.

Cynhelir cyfarfodydd clwstwr yn fisol, yn Ne Cymru ac yng Ngogledd Cymru, mewn dewis o leoliadau, ac maent yn rhad ac am ddim.

Ymunwch â’r clwstwr yn un o’n cyfarfodydd

De Cymru

Gogledd Cymru

Preifatrwydd Data

DevOps

15th October 2019
14:00 - 16:00
USW, Treforest
Register

17th October 2019
14:00 - 16:00
Wrexham
Register

Autumn 2019
Timings to follow
TBC, Cardiff
Register Soon

Autumn 2019
Timings to follow
Cardiff
Register Soon

Menywod ym Maes Seiber

Addysg

CNI, ICS & OT

ED Cymru

24th October 2019
14:00 - 16:00
Cwmbran
Register

December 2019
Timings to follow
TBC, College
Register Soon

Autumn 2019
Timings to Follow
Cardiff
Register Soon

Autumn 2019
Timings to follow
Cardiff
Register Soon

This entry was posted in . Bookmark the permalink.