Busnes

am Glystyrau Seiberddiogelwch Cymru

Mae clystyrau seiberddiogelwch yn grwpiau rhwydweithio anffurfiol o bobl a sefydliadau sy’n gweithio ym maes seiberddiogelwch neu sydd â diddordeb yn y maes. Mae gan y Clystyrau ddau nod:-

  • Helpu cwmnïau seiber i dyfu trwy gyfathrebu am fentrau a chyfleoedd masnachu, darparu llwyfan rhwydweithio er mwyn rhannu syniadau ac arfer gorau, annog cydweithio ac adnabod cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth.
  • Helpu sicrhau bod busnesau yn fwy cydnerth yn erbyn ymosodiadau seiber trwy feithrin gwybodaeth a sgiliau seiberddiogelwch a gwneud Cymru yn hwb ar gyfer arbenigedd ar seiberddiogelwch yn Ewrop.

Cynhelir cyfarfodydd clwstwr yn fisol, yn Ne Cymru ac yng Ngogledd Cymru, mewn dewis o leoliadau, ac maent yn rhad ac am ddim.

Ymunwch â’r clwstwr yn un o’n cyfarfodydd

De Cymru

Gogledd Cymru

Preifatrwydd Data

DevOps

17 Mawrth 2020
14:00 - 16:00
i gael ei gadarnhau
Archebwch

19 Mawrth 2020
16:30 - 18:00
Wrecsam
Archebwch

Gwanwyn 2020
14:00 - 16:00
i gael ei gadarnhau
Archebwch yn fuan

Gwanwyn 2020
14:00 - 16:00
i gael ei gadarnhau
Archebwch yn fuan

Menywod ym Maes Seiber

Addysg

CNI, ICS & OT

ED Cymru

16eg Ionawr 2020
16:00 - 18:00
Casnewydd
Register

31st Mawrth 2020
14:00 - 16:00
Bridgend College
Archebwch

Gwanwyn 2020 14:00 - 16:00 i gael ei gadarnhau Archebwch yn fuan

Gwanwyn 2020
14:00 - 16:00
i gael ei gadarnhau
Archebwch yn fuan

This entry was posted in . Bookmark the permalink.