Busnes

am Glystyrau Seiberddiogelwch Cymru

Mae clystyrau seiberddiogelwch yn grwpiau rhwydweithio anffurfiol o bobl a sefydliadau sy’n gweithio ym maes seiberddiogelwch neu sydd â diddordeb yn y maes. Mae gan y Clystyrau ddau nod:-

  • Helpu cwmnïau seiber i dyfu trwy gyfathrebu am fentrau a chyfleoedd masnachu, darparu llwyfan rhwydweithio er mwyn rhannu syniadau ac arfer gorau, annog cydweithio ac adnabod cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth.
  • Helpu sicrhau bod busnesau yn fwy cydnerth yn erbyn ymosodiadau seiber trwy feithrin gwybodaeth a sgiliau seiberddiogelwch a gwneud Cymru yn hwb ar gyfer arbenigedd ar seiberddiogelwch yn Ewrop.

Cynhelir cyfarfodydd clwstwr yn fisol, yn Ne Cymru ac yng Ngogledd Cymru, mewn dewis o leoliadau, ac maent yn rhad ac am ddim.

Ymunwch â’r clwstwr yn un o’n cyfarfodydd

De Cymru

Gogledd Cymru

Preifatrwydd Data

DevOps

20th August 2019
14:00 - 16:00
Orchard, Cardiff
Register

15th August 2019
14:00 - 16:00
M-Sparc, Menai
Register

6th August 2019
16:30 - 18:00
Atradius, Cardiff
Register

Autumn 2019
Timings to follow
Cardiff
Register Soon

Menywod ym Maes Seiber

Addysg

CNI, ICS & OT

ED Cymru

July 2019
18:00 - 21:00
Newport
Register Soon

24th September 2019
14:00 - 16:00
Bridgend College
Register

July 2019
14:00 - 16:00
Cardiff
Register Soon

Autumn 2019
Timings to follow
Cardiff
Register Soon

This entry was posted in . Bookmark the permalink.