Find Your Future In Anglesey - Careers Event by Darogan Talent
3rd July 2024 | 12.00 - 17.00


Find Your Future in Anglesey / Darganfod Dy Ddyfodol ym Môn

Sign up for your free place as an exhibitor at our graduate careers event. You will have your own stand with a table/chairs and access to free food & drinks throughout the event.

Come join us at M-SParc for an exciting event, where you can connect with students, graduates and degree-educated job seekers who are looking to find their future in Anglesey. The event will be the perfect opportunity for local businesses, universities, and organizations to discover and network with both talented candidates and each other. Please note, this event will have a focus on employers from STEM and creative sectors (Our event in Bangor on 02.07.24 is open to all employers from all sectors - you're welcome to attend one or both if suitable)

 

Cofrestrwch am ddim i sicrhau eich lle fel arddangoswr. Byddwch yn cael stondin eich hunain gyda bwrdd a chadeiriau, a bwyd a diod am ddim drwy gydol y digwyddiad.

Dewch i ymuno â ni yn M-SParc ar gyfer digwyddiad gyrfaoedd cyffrous, lle gallwch gysylltu â myfyrwyr, graddedigion a cheiswyr gwaith graddedig sy'n edrych i ddod o hyd i'w dyfodol ym Môn. Bydd y digwyddiad yn gyfle perffaith i fusnesau, prifysgolion a sefydliadau lleol ddarganfod a rhwydweithio gyda'i gilydd a gyda graddedigion dawnus. Noder mae'r dogwyddiad yma yn agored i gyflogwyr yn y sectorau creadigol a STEM. (Mae ein digwyddiad ym Mangor ar 02.07.24 yn agored i gyflogwyr o bob sector. Mae croeso i chi fynd i un neu'r ddau ddigwyddiad, fel sy'n addas)

Back to Events

Join Now

Ready to get involved? Sign up FREE to become a member of the Cyber Wales Ecosystem.