Find Your Future in Gwynedd - Careers Event by Darogan Talent
2nd July 2024 | 12.00 - 17.00


Find Your Future in Gwynedd / Darganfod Dy Ddyfodol yng Ngwynedd

Sign up for your free place as an exhibitor at our graduate careers event. You will have your own stand with a table/chairs and access to free food & drinks throughout the event.

Come join us at Bangor University for an exciting event, where you can connect with students, graduates and degree-educated job seekers who are looking to find their future in Gwynedd. The event will be the perfect opportunity for local businesses, universities, and organizations to discover and network with both talented candidates and each other.

 

Cofrestrwch am ddim i sicrhau eich lle fel arddangoswr. Bydd pob cyflogwr yn cael eu stondin eu hunain gyda bwrdd a chadeiriau, a bwyd a diod am ddim drwy gydol y digwyddiad.

Dewch i ymuno â ni ym Mhrifysgol Bangor ar gyfer digwyddiad gyrfaoedd cyffrous, lle gallwch gysylltu â myfyrwyr, graddedigion a cheiswyr gwaith graddedig sy'n edrych i ddod o hyd i'w dyfodol yng Ngwynedd. Bydd y digwyddiad yn gyfle perffaith i fusnesau, prifysgolion a sefydliadau lleol ddarganfod a rhwydweithio gyda'i gilydd a gyda graddedigion dawnus.

Back to Events

Join Now

Ready to get involved? Sign up FREE to become a member of the Cyber Wales Ecosystem.