Women in Cyber Wales Summer Social - 19 July 2022
19th July 2022 | 16:30 - 18:00


An informal summer get together for women working in the cyber security sector

 

Women in Cyber Wales is part of the Cyber Wales Group. The meetings provide a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other.

 

We're approaching the summer with an informal get together back at Tramshed Tech in central Cardiff. Just a short walk from the train station, you are welcome to drop in, grab a coffee and meet like minded people. The event follows an online Cyber Wales meeting (2-4, details here: https://www.eventbrite.co.uk/e/all-wales-cyber-security-cluster-19-july-2022-tickets-362930203007).

 

Sign up and let us know you're coming, and we look forward to seeing you very soon!

 

By signing up for this event you consent to your details being added to our database in order to receive information about future meetings.

 

This event is hosted by Clare Johnson, Founder of Women in Cyber Wales and USW Partnerships and Outreach Manager (Digital and STEM).

 

Cymraeg

Mae Menywod yn Seiber Cymru yn rhan o Gr┼Áp Seiber Cymru. Mae'r cyfarfodydd yn ffordd werthfawr i fenywod sy'n gweithio, neu'n gobeithio gweithio, yn y diwydiant seibr i gyfarfod a chefnogi ei gilydd.

 

Rydym yn agosáu at yr haf gyda chyfarfod anffurfiol yn ôl yn Tramshed Tech yng nghanol Caerdydd. Dim ond taith gerdded fer o'r orsaf drenau, mae croeso i chi alw heibio, bachu coffi a chwrdd â phobl o'r un anian. Mae'r digwyddiad yn dilyn cyfarfod Cyber Cymru ar-lein (2-4, manylion yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/all-wales-cyber-security-cluster-19-july-2022-tickets-362930203007).

 

Cofrestrwch a rhowch wybod i ni eich bod yn dod, ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan iawn!

 

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn rydych yn cydsynio i'ch manylion gael eu hychwanegu at ein cronfa ddata er mwyn derbyn gwybodaeth am gyfarfodydd yn y dyfodol.

 

Cynhelir y digwyddiad hwn gan Clare Johnson , Sylfaenydd Menywod Mewn Seiber Cymru a (Rheolwr Partneriaethau ac Allgymorth PDC (Digidol a STEM)

Back to Events

Join Now

Ready to get involved? Sign up FREE to become a member of the Cyber Wales Ecosystem.